Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITD: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Phạm Uyên Nguyên

HOSE - 21/01/2021 19:05:07
ITD: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Phạm Uyên Nguyên

Phạm Uyên Nguyên báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong như sau:


Tài liệu đính kèm
 24155_Pham-Uyen-Nguyen.pdf

Tin tức về ITD

Tin tức cùng ngành