Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Hoosiers VN — 1 Ltd

HOSE - 03/02/2021 11:02:22
AGG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Hoosiers VN — 1 Ltd

 Hoosiers VN — 1 Ltd  thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia như sau:


Tài liệu đính kèm
 25232_uan--Hoosiers-VN.pdf

Tin tức về AGG

Tin tức cùng ngành