Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITD: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Đức Thắng

HOSE - 03/02/2021 14:38:03
ITD: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Đức Thắng

Nguyễn Đức Thắng báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong như sau:


Tài liệu đính kèm
 34236_ng-tro-thanh-CDL.pdf

Tin tức về ITD

Tin tức cùng ngành