Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019

HOSE - 03/02/2021 16:37:49
PNC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 15743_t-Quy-4-Nam-2020.pdf

Tin tức về PNC

Tin tức cùng ngành