Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

HOSE - 04/02/2021 04:09:22
HU1: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 40658_BC-QTCT-nam-2020.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành