Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Nhắc nhở chậm thông báo thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành

HOSE - 04/02/2021 08:23:39
CTF: Nhắc nhở chậm thông báo thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm thông báo thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành đối với Công ty Cổ phần City Auto như sau:


Tài liệu đính kèm
 12703_-thuc-hien-quyen.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành