Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCH: Nghị quyết HĐQT về việc điêu chỉnh một số nội dung về thời gian thực hiện quyền chuyển đổi và mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu chuyển đổi loại A năm 2019

HOSE - 04/02/2021 12:20:02
TCH: Nghị quyết HĐQT về việc điêu chỉnh một số nội dung về thời gian thực hiện quyền chuyển đổi và mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu chuyển đổi loại A năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điêu chỉnh một số nội dung về thời gian thực hiện quyền chuyển đổi và mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu chuyển đổi loại A năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 41158_T-ngay-25.1.2021.pdf

Tin tức về TCH

Tin tức cùng ngành