Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đỗ Hữu Hạ

HOSE - 04/02/2021 13:19:35
TCH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đỗ Hữu Hạ

Đỗ Hữu Hạ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy như sau:


Tài liệu đính kèm
 31249_GD-NNB-Do-Huu-Ha.pdf

Tin tức về TCH

Tin tức cùng ngành