Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGG: Nhắc nhở chậm CBTT số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 08/02/2021 15:13:55
AGG: Nhắc nhở chậm CBTT số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhắc nhở chậm CBTT số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia như sau:


Tài liệu đính kèm
 103716_nho-vv-cham-CBTT.pdf

Tin tức về AGG

Tin tức cùng ngành