Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Đình Thể

HOSE - 08/02/2021 17:01:45
VGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Đình Thể

Trần Đình Thể thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Viglacera - CTCP như sau:


Tài liệu đính kèm
 45726_B--Tran-Dinh-The.pdf

Tin tức về VGC

Tin tức cùng ngành