Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGG: Quyết định của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN 2021

HOSE - 08/02/2021 17:06:29
AGG: Quyết định của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia thông báo Quyết định của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 42710_-chuc-DHDCD-2021.pdf

Tin tức về AGG

Tin tức cùng ngành