Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HHS: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021

HOSE - 08/02/2021 17:16:25
HHS: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 33723_thuong-nien-2021.pdf

Tin tức về HHS

Tin tức cùng ngành