Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Thông báo thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua và thời gian đặt mua tại Thông báo số 2085/TB-SGDHCM ngày 17/12/2020

HOSE - 08/02/2021 18:42:00
CTF: Thông báo thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua và thời gian đặt mua tại Thông báo số 2085/TB-SGDHCM ngày 17/12/2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua và thời gian đặt mua tại Thông báo số 2085/TB-SGDHCM ngày 17/12/2020 của Công ty Cổ phần City Auto (mã CK: CTF) như sau:


Tài liệu đính kèm
 12650_-nop-tien-mua-cp.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành