Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTO: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đinh Kim Oanh

HOSE - 09/02/2021 00:00:08
VTO: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đinh Kim Oanh

Đinh Kim Oanh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO như sau:


Tài liệu đính kèm
 41654_B--Dinh-Kim-Oanh.pdf

Tin tức về VTO

Tin tức cùng ngành