Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

HOSE - 09/02/2021 10:06:04
CTF: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần City Auto công bố thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:


Tài liệu đính kèm
 45736_et-dang-luu-hanh.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành