Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCH: Thông báo về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2020

HOSE - 09/02/2021 12:36:59
TCH: Thông báo về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông báo  về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55349_DHDCD-bat-thuong.pdf

Tin tức về TCH

Tin tức cùng ngành