Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CCI: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

HOSE - 09/02/2021 14:05:46
CCI: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (mã CK: CCI) như sau:


Tài liệu đính kèm
 105747_-co-tuc-nam-2020.pdf

Tin tức về CCI

Tin tức cùng ngành