Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Giải trình KQKD năm 2020 và ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán

HOSE - 09/02/2021 14:13:07
HU1: Giải trình KQKD năm 2020 và ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông báo giải trình KQKD năm 2020 và ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán như sau:


Tài liệu đính kèm
 104740_ua-cty-kiem-toan.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành