Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Giải trình điều chỉnh hồi tố năm 2011

HOSE - 09/02/2021 14:17:29
HU1: Giải trình điều chỉnh hồi tố năm 2011

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông báo giải trình điều chỉnh hồi tố năm 2011 như sau:


Tài liệu đính kèm
 104746_so-lieu-nam-2011.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành