Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 09/02/2021 16:51:22
AGG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 24253_CC-to-chuc-DHDCD.pdf

Tin tức về AGG

Tin tức cùng ngành