Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HDC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trần Minh Chính

HOSE - 09/02/2021 17:45:51
HDC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trần Minh Chính

Trần Minh Chính báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:


Tài liệu đính kèm
 42738_-Tran-Minh-Chinh.pdf

Tin tức về HDC

Tin tức cùng ngành