Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GEG: Trích Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ năm 2021

HOSE - 08/04/2021 08:42:15
GEG: Trích Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ năm 2021

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai công bố Trích Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52022_-HANH-TRAI-PHIEU.pdf

Tin tức về GEG

Tin tức cùng ngành