Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PJT: Biên bản họp HĐQT về việc giao nhiệm vụ phụ trách HĐQT

HOSE - 08/04/2021 08:44:22
PJT: Biên bản họp HĐQT về việc giao nhiệm vụ phụ trách HĐQT

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex công bố Biên bản họp HĐQT về việc giao nhiệm vụ phụ trách HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
 52037_O-PHU-TRACH-HDQT.pdf

Tin tức về PJT

Tin tức cùng ngành