Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PJT: Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát

HOSE - 08/04/2021 08:47:26
PJT: Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex công bố Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:


Tài liệu đính kèm
  52052_T-BAU-TRUONG-BKS.pdf

Tin tức về PJT

Tin tức cùng ngành