Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DVP: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

HOSE - 08/04/2021 08:50:19
DVP: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ thông báo Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52152_gia-han-DHCD-DVP.pdf

Tin tức về DVP

Tin tức cùng ngành