Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CCI: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 133.986.200.000 đồng lên 177.438.650.000 đồng

HOSE - 08/04/2021 08:53:59
CCI: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 133.986.200.000 đồng lên 177.438.650.000 đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ  từ 133.986.200.000 đồng lên 177.438.650.000 đồng như sau:


Tài liệu đính kèm
 52228_h-cp-tu-133177ty.pdf

Tin tức về CCI

Tin tức cùng ngành