Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DTA: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 08/04/2021 08:59:07
DTA: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đệ Tam thông báo Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 45109_hop-DHDCDTN-2021.pdf

Tin tức về DTA

Tin tức cùng ngành