Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HDG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Phương Đông

HOSE - 08/04/2021 09:00:42
HDG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Phương Đông

Nguyễn Phương Đông báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô như sau:


Tài liệu đính kèm
 45126_ng-tro-thanh-CDL.pdf

Tin tức về HDG

Tin tức cùng ngành