Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HDG: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 08/04/2021 09:01:37
HDG: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 45138_hop-DHDCDTN-2021.pdf

Tin tức về HDG

Tin tức cùng ngành