Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HQC: Giải trình BCTC năm 2020 đã kiểm toán

HOSE - 08/04/2021 09:02:12
HQC: Giải trình BCTC năm 2020 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân giải trình BCTC năm 2020 đã kiểm toán như sau:


Tài liệu đính kèm
 45146_-va-YK-nhan-manh.pdf

Tin tức về HQC

Tin tức cùng ngành