Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTB: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 08/04/2021 09:14:56
VTB: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 44144_HDCD-TN-nam-2021.pdf

Tin tức về VTB

Tin tức cùng ngành