Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BFC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 08/04/2021 10:08:16
BFC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20602_20tai20lieu20hop.pdf

Tin tức về BFC

Tin tức cùng ngành