Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ELC: Thông báo đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 08/04/2021 10:10:25
ELC: Thông báo đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông thông báo đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20631_eu-DHDCD-TN-2021.pdf

Tin tức về ELC

Tin tức cùng ngành