Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 08/04/2021 10:16:27
DRC: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 14543_HDCD-TN-nam-2021.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành