Mã Chứng Khoán   Tin tức  

UNI: Phạm Đình Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

HNX - 08/04/2021 10:38:28
UNI: Phạm Đình Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đình Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: UNI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 925.612 CP (tỷ lệ 5,93%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 925.612 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 925.612 CP (tỷ lệ 5,93%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá chưa đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/03/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/04/2021.

Tin tức về UNI

Tin tức cùng ngành