Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Năm 2021, Phân bón Bình Điền (BFC) đặt kế hoạch lợi nhuận 166 tỷ đồng, giảm 17,1%

DTCK - 08/04/2021 10:49:38
Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (Mã chứng khoán: BFC - sàn HOSE) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến kế hoạch tổng doanh thu là 5.690 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 166 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và giảm 17,1% so với thực hiện trong năm 2020.

Doanh nghiệp cho biết, dự báo năm 2021 thời tiết khô hạn và xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón.

Mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuât kinh doanh phân bón trong và ngoài nước dự báo là sẽ khốc liệt. Các doanh nghiệp sản xuất NPK không chỉ cạnh tranh trong ngành mà còn cạnh tranh với doanh nghiệp kinh doanh phân đơn nhập khẩu, phân hữu cơ, bởi việc gia tăng sử dụng phân đơn, phân hữu cơ.

Trong năm 2020, BFC ghi nhận doanh thu 5.522 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2020. Tuy nhiên, nhờ biên lợi gộp được cải thiện từ 12% lên 14%, đồng thời tiết giảm được chi phí tài chính và chi phí lãi vay nên lợi nhuận trước thuế ghi nhận tăng 47% so với cùng kỳ, đạt hơn 201 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 68%, đạt gần 167 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 6.022,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 153,23 tỷ đồng. Như vậy, BFC đã hoàn thành 92% chỉ tiêu doanh thu, song vượt 31% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản giảm 8% về còn 3.062,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt hơn 1.180 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 419 tỷ đồng, chiếm 14%. Doanh nghiệp đang vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.059 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/4, cổ phiếu BFC giảm 100 đồng về 22.450 đồng/cổ phiếu.

Tin tức về BFC

Tin tức cùng ngành