Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VGC: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

HOSE - 08/04/2021 13:16:30
VGC: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tổng Công ty Viglacera - CTCP thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 34303_i-Lieu-Hop-DHDCD.PDF

Tin tức về VGC

Tin tức cùng ngành