Mã Chứng Khoán   Tin tức  

UNI: Nguyễn Tấn Sỹ - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty; Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ; Ủy viên HĐQT - đã bán 18.040 CP

HNX - 08/04/2021 15:28:49
UNI: Nguyễn Tấn Sỹ - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty; Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ; Ủy viên HĐQT - đã bán 18.040 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn Sỹ
- Mã chứng khoán: UNI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.040 CP (tỷ lệ 0,12%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Phương Lan
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người phụ trách quản trị công ty; Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 18.040 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 18.040 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/03/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/03/2021.

Tin tức về UNI

Tin tức cùng ngành