Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 (giai đoạn 01/04/2021 - 31/03/2022)

HOSE - 08/04/2021 15:44:49
TCH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 (giai đoạn 01/04/2021 - 31/03/2022)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 (giai đoạn 01/04/2021 - 31/03/2022) của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã CK: TCH) như sau:


Tài liệu đính kèm
 53152_DHDCDTN-nam-2021.pdf

Tin tức về TCH

Tin tức cùng ngành