Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIP: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

HOSE - 08/04/2021 17:03:44
VIP: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO thông báo Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 42311_to-chuc-DHDCD-TN.pdf

Tin tức về VIP

Tin tức cùng ngành