Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MHC: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

HOSE - 08/04/2021 21:38:41
MHC: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC (mã CK: MHC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 06/04/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52728_ieu-vao-canh-bao.pdf

Tin tức về MHC

Tin tức cùng ngành