Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2011 trong BCTC HN năm 2020 đã kiểm toán

HOSE - 09/04/2021 02:27:24
HU1: Điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2011 trong BCTC HN năm 2020 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2011 trong BCTC HN năm 2020 đã kiểm toán như sau:


Tài liệu đính kèm
 53426_lieu-HN-nam-2011.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành