Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 09/04/2021 02:28:03
AGG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 53435_thuong-nien-2021.pdf

Tin tức về AGG

Tin tức cùng ngành