Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC HN đã soát xét năm 2020 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 09/04/2021 02:28:54
HU1: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC HN đã soát xét năm 2020 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC HN đã soát xét năm 2020 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 53447_KQKD-HN-nam-2020.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành