Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC riêng kiểm toán năm 2020

HOSE - 09/04/2021 02:30:54
HU1: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC riêng kiểm toán năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC riêng kiểm toán năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 53539_ua-cty-kiem-toan.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành