Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

HOSE - 09/04/2021 06:23:42
CTF: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần City Auto thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 102753_thuong-nien-2021.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành