Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAX: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của UBKT và quy chế hoạt động của HĐQT

HOSE - 09/04/2021 10:10:25
HAX: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của UBKT và quy chế hoạt động của HĐQT

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của UBKT và quy chế hoạt động của HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
 53214_C490QT20va20UBKT.pdf

Tin tức về HAX

Tin tức cùng ngành