Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AAA: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 06/05/2021 11:17:11
AAA: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 105350_ng-nien-nam-2021.pdf

Tin tức về AAA

Tin tức cùng ngành