Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CVH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 06/05/2021 11:20:29
CVH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CVH của CTCP Công viên, Cây xanh Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/05/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Tin tức về CVH

Tin tức cùng ngành