Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SIG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 06/05/2021 11:22:20
SIG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIG của CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến Ngày 16/06/2021. Ngày chính thức Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, tầng 2 – tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 – Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tin tức về SIG

Tin tức cùng ngành